Mentaal

"Van moeten naar kiezen"

Voel jij je dik­wijls on­der druk staan of on­ze­ker? Heb je nood aan bevestiging of wil je steeds voldoen aan de verwachtingen van anderen? vraag je je dikwijls af of het wel 'goed genoeg is' of word je regelmatig geplaagd door schuldgevoel? Heb je last van stres­s­klach­ten, ver­moeid­heid, faal­angst, slaap­pro­ble­men, burn-out…? Her­ken je bij je­zelf een pa­troon van per­fec­ti­o­nis­me? 

Dan is een coa­ching­tra­ject vol­gens de OCP-me­tho­diek iets voor jou.

In dit tra­ject krijg je zicht op jouw be­lem­me­ren­de pa­tro­nen, je wordt be­wust waar en wan­neer je dit toe­past.

Door hier in­zicht in te krij­gen en je be­wust te wor­den van wie je echt bent, kan je een nieu­we ma­nier van den­ken, doen en voe­len aan­stu­ren. Een nieu­we ma­nier die “moe­ten” ver­vangt door “mo­gen”, door “wil­len of niet wil­len” en door “kie­zen voor”. Je vindt in je leven terug een evenwicht tussen je denken en wat je voelt. Je gaat voor kwaliteit maar je kan ondertussen ook genieten van wat je doet.

Je komt terug te weten wie je echt bent en je bouwt het nodige zelfvertrouwen op om je goed te voelen en goed voor jezelf te zorgen. 

Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op.

 

Tarieven

Gespreksduur 1,5 u - 80 €

Afspraken kunnen 24u op voorhand geannuleerd worden zonder kosten. Ingeval er niet of laattijdig geannuleerd wordt, zal een verzuimvergoeding van 20 EUR aangerekend worden

Over Siska Saller

Ik ben Siska Saller (1976). Naast partner, mama van 2 karaktervolle zonen en zelf graag positief door het leven gaan, 

werk ik sinds 1999 met mensen. Ik heb gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige bij eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, angst en depressie. Aansluitend ben ik docent geworden bij toekomstige verpleegkundigen. Sinds 2010 werk ik als ontwikkelingsgerichte coach en heb ik me gespecialiseerd in het coachen van perfectionisme met de OCP-methodiek. 

“Het coa­chingstra­ject bij Sis­ka heeft me heel wat in­zich­ten ge­ge­ven, wat ui­ter­aard leer­rijk was. Maar bo­ven­al ben ik blij dat ik merk­te dat er gaan­de­weg ook din­gen echt ver­an­der­den, als van­zelf. Da­ge­lijk­se be­zig­he­den zijn min­der zwaar, ik voel me meer in ba­lans en wa­tik doe is meer van me­zelf. Een re­sul­taat waar ik erg dank­baar voor ben.” 

Move groepspraktijk - Wilsele

Adres maatschappelijke zetel: Aarschotsesteenweg 414a, 3012 Wilsele
Rechtsvorm: BVBA MVP Kine
Lid van beroepsvereniging AXXON, beroepsvereniging voor kinesitherapeuten. Meer info: www.axxon.be
Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinvciale geneeskundige commisie, Philipsite 3B bus 1, 3001 Heverlee

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram